Kandidaatleden worden uitgenodigd door de Raad van Advies of melden zich op eigen initiatief aan voor toelating. Neem in het laatste geval contact op met Frits Kremer, voorzitter Raad van Advies (06-15892569) of frits.kremer@mediaset.nl). 

Na toelating is aanmelding via het inschrijfformulier op deze website verplicht. Daarna ontvang je een automatische bevestigingsmail, later gevolgd door een mail met de inloggegevens voor de website. 

De kosten van het lidmaatschap voor 2020-2021 bedragen €1.554,- excl. BTW. Indien het lidmaatschap een gedeelte van het kalenderjaar omvat, bedraagt het lidmaatschapsgeld respectievelijk €1.036,- excl. BTW (twee bijeenkomsten) en €518,- excl. BTW (één bijeenkomst). Voor NGO's geldt een gereduceerd tarief. Zie hiervoor het inschrijfformulier

Om binnen het besloten netwerk open communicatie mogelijk te maken hanteren we voor de leden een gedragscode. De Raad van Advies ziet toe op de naleving daarvan. Daarnaast is er een lidmaatschapsreglement van kracht.